kienthucgiadinhboich.com

Tự Do ghi trên hiến pháp lòe thôi ai cho phép chúng mày được tự do truy cập mạng

- "Tự Do" ghi trên hiến pháp lòe thôi, ai cho phép chúng mày được tự do truy cập mạng?
- Sao, Vạn lý trường thành đang bị lủng lỗ bởi bọn Google, Facebook...?
- Huy động các binh chủng vào cuộc làm sạch "môi trường thông tin mạng" ngay lập tức!
- Kết quả: toàn dân TQ đực mặt ngồi xem ... vạn lý tường lửa.
13/03/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *