kienthucgiadinhboich.com

Thông báo về Chương Trình Lễ Cầu Siêu và Lễ Vu Lan nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu PL 2561 tại chùa Linh Sơ

Thông báo về Chương Trình Lễ Cầu Siêu và Lễ Vu Lan nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu PL 2561 tại chùa Linh Sơn Phước Huệ
1. Lễ Khai Kinh Vu Lan: Tối 01/7/Đinh Dậu vào lúc 6h45
2. Tuyên Sớ Cầu Siêu: vào các buổi sau:
a. Tối 11/7/Đinh Dậu vào lúc 6h45
b. Tối 13/7/Đinh Dậu vào lúc 6h45
c. Tối 14/7/Đinh Dậu vào lúc 6h45
3. Lễ cúng Linh và cúng Thí thực vào 2h30 chiều 14/7/Đinh Dậu
4. Lễ Vu Lan: Vào 2h chiều ngày 15/7/Đinh Dậu, trong lễ này sẽ có tổ chức cúng dường 60 vị tăng theo hình thức Cổ Phật Khất Thực.
Nhà chùa xin thông báo cho các Phật tử biết để sắp xếp thời gian về chùa Linh Linh Sơn Phước Huệ tham dự.
11/03/2019
49 bình luận:
Thuy Khanh
11-03-2019, 18:47:26
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nguyên Pháp
11-03-2019, 18:47:26
Nam mo a di da phat
Nhu Ngoc
12-03-2019, 04:25:18
A di đa. Phat
Hưng Chu Thị
12-03-2019, 04:25:18
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật .Nam mô a di đà phật. Nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát.
Nguyệt Nga
13-03-2019, 04:29:50
A di đà phật
Bich Tran
13-03-2019, 04:29:50
Nam mô A Di Đà Phật...! Nam mô Đại hiếu mục kiền Liên Bồ tát. M H T...!!!
Bao Ngan
14-03-2019, 04:23:22
Nam Mô A Di Đà Phật.
Tình Người
14-03-2019, 04:23:22
?NAM MÔ A Di ĐÀ PHẬT??NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT??NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT???????????
Bich Vuong
15-03-2019, 04:17:51
ADI ĐA PHÂT
Hương Vũ
15-03-2019, 04:17:51
Nam mô a di đà PhâtNam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát Nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát
Sương Đông
16-03-2019, 04:26:25
A Di Đà Phật
Nguyễn Thị Kim Thắm
16-03-2019, 04:26:25
A Di Đà Phật !
Võ Thị Thanh Lý
17-03-2019, 04:14:39
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬTNAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHÂT NAM MÔ THIÊN NGUYÊN THÁI BẢO A DI ĐÀ PHẬTNAM MÔ ĐẠI HIẾU M ỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT
Diêu Thùy
17-03-2019, 04:14:39
Nam mo a di da phat
Dinh Thi Tuyet Dung
18-03-2019, 04:16:13
Nam mô Đại hiếu mục kiền liên bồ tát ma ha tát
Xuyen Nguyen
18-03-2019, 04:16:13
Nam mo a di đà phạt
Đông Khoa MC
19-03-2019, 04:11:24
??????Nam mô a di đà phật??????
Dinh Dan
19-03-2019, 04:11:24
Nam Mô A Di Đà Phật!
蘇金蓮
20-03-2019, 04:12:17
Nam mo A Di Da Phat. .
Thu Buithi
20-03-2019, 04:12:17
Nam.mo.a.da.phat.
Adidaphat Dieu Lam
21-03-2019, 04:13:45
A di đà phật
Trần Hiền
21-03-2019, 04:13:45
Nam mô Bổn sư Thích ca mâu ni Phật ! Nam mô A di đà Phật ! Nam mô Đại bi Quán Thế Âm bồ tát ! Nam mô Địa tạng vương bồ tát !Nam mô Đại thế Chí bồ tát !Nam mô Thanh tịnh Đại Hải chúng bồ tát !
Thu Hoàng
22-03-2019, 04:09:50
Con xin chúc thầy sức khoẻ để làm tròn phật sự của mùa lễ vu lan
Thanh Tra Nguyen
22-03-2019, 04:09:50
Nam mô a Di Đà Phật
Trần Mai
23-03-2019, 04:09:56
Nam mô a di Đà Phật
HA PHan
23-03-2019, 04:09:56
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nguyễn Thị Phương Đại
24-03-2019, 04:11:33
A Di Đà qhật con chúc thầy thật nhiều sức khỏe qhật sự viên thành
Nham Tran
24-03-2019, 04:11:33
A DI DA PHAT.
Kimnhan Nguyenthi
25-03-2019, 04:08:34
Nam Mô A Di Đà Phật.
Lily Le
25-03-2019, 04:08:34
?NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT? ?NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT??NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT? ?NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT?
Xuan Lê
26-03-2019, 04:07:17
Con niệm nam mô a di đa phật ...A di..đa phật mô phật
Phuong Dung Nguyen
26-03-2019, 04:07:17
A di da phat
Phạm Lan
27-03-2019, 04:06:09
Nam mo BON SU THICH CA MAU NI PHAT
Tan Bui Minh
27-03-2019, 04:06:10
A DI DA PHAT
Tan Khongmoi
28-03-2019, 04:04:21
Nam mô A Di Đà Phật
Thanhthy Dao
28-03-2019, 04:04:21
Nam Mô A Di Đà Phật
Van Pham
29-03-2019, 04:04:14
Nam Mô A Di Đà phật
Nguyên Cẩm
29-03-2019, 04:04:14
Adidapat
Hụy Nguyen Mai
30-03-2019, 04:04:20
Con nam mo a di da phat .con ơ lào cai con chuc cac thay to chuc khoa le duoc dac le a .
Hoa Vô Ưu
30-03-2019, 04:04:20
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát??????
Uyen Nguyen
31-03-2019, 04:04:42
Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật !Nam Mô A Di Đà Phật ! Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát ! ???
Thành Quang
31-03-2019, 04:04:42
A di da phat....
Bùi Diệu Phương
01-04-2019, 04:05:19
Da A Di Da Phat. Da cho con gởi tên cầu siêu cho ba con. Ba Con mới vừa mất ngày 27-06 đâu âm lịch. Da Ba con tên Bùi văn Hưng pd Tâm Thịnh hương tho 85t so nhà 44/15 lê hồng phong. Da Mo Phat con cám ơn.
Thích Tâm Tịnh
01-04-2019, 04:05:19
A Di Đà Phật
Phúc Hoa
02-04-2019, 04:04:30
A Di Đa phat
Do Thi Thanh
02-04-2019, 04:04:30
Nam Mo A Di Da Phat chung con cam on thay
Phương Lê
03-04-2019, 04:04:28
Nam Mô A Di Đà PhậtNam Mô A Di Đà PhậtNam Mô A Di Đà Phật
Meo Meo
03-04-2019, 04:04:28
Nam mô a di da phat
Dieu Thuy
04-04-2019, 04:05:05
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô đại hiếu Mục Kiền Liên bồ tát!

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *