kienthucgiadinhboich.com

Lễ khai kinh Khánh Đản FL 2642 Hôm nay mừng phật đản sanh em theo mẹ lễ chùa

Lễ khai kinh Khánh Đản FL - 2642
?????????
Hôm nay mừng phật đản sanh em theo mẹ lễ chùa
Lòng em như hoa sen thắm kinh thành nhân đức bổn sư
Cầu xin phật tổ ban lành cho con khôn lớn học hành chăm ngoan
Cầu xin muôn pháp rưới ban cho muôn hoa nở cho con nên người.
Hôm nay mừng phật đản sanh em theo mẹ đi lễ chùa
Mười phương hân hoan ca hát phước lành cho khắp trần gian
Cầu xin phật tổ ban lành nơi nơi no ấm nhà nhà yên vui
Nhờ luôn ông Đức Thế Tôn quê hương đát nước hóa luôn thanh bình.
Hôm nay mừng phật đản sanh em theo mẹ đi lễ chùa
Lòng em như hoa sen thắm kinh thành nhân đức bổn sư
Cầu xin phật tổ ban lành cho con khôn lớn học hành chăm ngoan
Cầu xin muôn pháp rưới ban cho muôn hoa nở cho con nên người.
Hôm nay mừng phật đản sanh em theo mẹ đi lễ chùa
Lòng em như hoa sen thắm kinh thành nhân đức bổn sư
Cầu xin phật tổ ban lành cho con khôn lớn học hành chăm ngoan
CẦu xin muôn pháp rưới ban cho muôn hoa nở cho con nên người.
14/04/2019
2 bình luận:
Son Tran
14-04-2019, 02:15:55
Mam adidaphat mung ngay le phat dang adidaphat
Jessica Nguyen
14-04-2019, 02:15:55
Nam mo a di da phat

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

T_COMMENT_LATEST