kienthucgiadinhboich.com

ĐMVC Một tên Thợ Tu Quốc Doanh Việt Cộng gởi qua Mỹ với chủ trương xâm nhập vào hệ thống

###ĐMVC
Một tên " Thợ Tu Quốc Doanh " Việt Cộng gởi qua Mỹ với chủ trương xâm nhập vào hệ thống
Làng A Di Đà của Thầy Thích Thông Lai để tạo xáo trộn, bị vạch mặt !
Điều nầy cho thấy bọn Sư Sải Quốc Doanh ( Công an đội lốt thầy chùa ) ra hải ngoại để vừa làm kinh tài
vừa phá hoại Cộng Đồng ! Đây là một trong những mủi công phá của Nghị Quyết 36 rất hữu hiệu mà Việt
Cộng thành công để đánh CĐ Chống Cộng Hải Ngoại ! Hiện nay có rất nhiều Tên Sư quốc doanh đã được đưa ra hải ngoại lập chùa, thu tiền của Phật Tử ru ngủ chỉ tu hành đừng tham gia chính trị. Hay khuyến khích gởi tiền về Việt Nam làm từ thiện, Tu bổ chùa quốc doanh trong nước.... Loại thầy chùa nầy cần vạch mặt để Phật Tử cảnh gíac.
14/03/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

T_COMMENT_LATEST